Trong trò chơi cờ nước mười ba, mỗi người chơi cần chia mười ba quân bài trên tay của mình thành ba bộ, bộ thứ nhất có ba quân, bộ thứ hai và thứ ba mỗi bộ có năm lá và loại bài của bộ bài sau phải lớn hơn hoặc bằng Loại bài của bộ bài trước, ngược lại là đổ nước, ai đổ nước thì phải trả ba người còn lại.

13 luật chơi cờ nước
Mỗi trò chơi sử dụng một bộ bài (không bao gồm vua lớn và nhỏ, tổng cộng 52 lá) và mỗi người chơi được giao 13 lá
Sắp xếp 13 lá bài thành ba lớp áo (3 lá cho mẹo đầu, 5 lá cho mẹo giữa và 5 lá cho mẹo đuôi)
Trụ đầu phải nhỏ hơn trụ giữa, trụ giữa phải nhỏ hơn trụ đuôi, nếu không thì “nước đổ”.
Loại thẻ: Bầu thẳng> Cành sắt> Bầu đầy đủ> Đổ ra> Thẳng> Ba loại> Hai cặp> Cặp> Ô long
Điểm: A> K> Q> J> 10> 9> 8> 7> 6> 5> 4> 3> 2
Loại thẻ đặc biệt: Rồng xanh tối cao> Một con rồng> Mười hai Hoàng gia> Tam phẩm> Tam điểm thế giới> Tất cả lớn> Tất cả nhỏ> Một màu> Bốn bộ ba> Năm cặp ba> Sáu cặp của một nửa> Ba kỳ lạ> Three Flushes
Giải quyết: Đầu tiên so sánh các loại bài thông thường, bài nào lớn hơn sẽ thắng. Thẻ đặc biệt trúng số nước tương ứng do người đứng đầu trực tiếp. Nếu có nhiều người chơi có thẻ đặc biệt, hãy so sánh những người chơi có thẻ đặc biệt và người lớn thắng
Sau khi các thẻ thông thường được đặt, chúng được so sánh với ba người chơi khác theo thứ tự lừa đầu, lừa giữa và lừa đuôi. So sánh các loại thẻ trước, so sánh các thẻ với các loại thẻ giống nhau theo thứ tự giảm dần
Lưu ý: A2345 nói thẳng chỉ nhỏ hơn 10JQKA (vì A vẫn là thẻ có nhiều điểm nhất)

Giới thiệu loại thẻ trò chơi cờ nước mười ba
Oolong: Có các thẻ riêng lẻ trong một trò lừa, không có loại thẻ. Thắng 1 nước
Cặp: Không có loại thẻ nào khác ngoại trừ hai thẻ cùng hạng. Thắng 1 nước
Hai cặp: hai cặp cộng với một như một thẻ duy nhất. Thắng 1 nước
Ba: Không có loại thẻ nào khác ngoại trừ ba thẻ cùng hạng. Thắng 1 nước, thắng trụ xoay đầu + 2 nước
Thẳng: Là loại thẻ gồm năm thẻ liên tiếp theo thứ tự (trừ các loại thẻ đặc biệt). Thắng 1 nước
Flush: Một loại bài bao gồm năm quân bài của cùng một bộ (trừ các quân bài đặc biệt). Thắng 1 nước
Bầu: Bộ ba và một cặp bài. Giành được 1 nước, đặt trụ để giành được +1 nước
Sắt: Không có loại thẻ nào khác ngoại trừ bốn thẻ cùng hạng. Chiến thắng với 4 vùng nước, cầu tàu con lắc để giành chiến thắng +4 vùng nước
Xếp thẳng: Một mẫu thẻ bao gồm các đường thẳng của cùng một bộ đồ. Thắng 5 nước, con lắc thắng + 5 nước

Giới thiệu về các loại thẻ đặc biệt của Thirteen Waters
Rồng Azure tối cao: Một mẫu thẻ từ một lần xả đến K. Đây là loại ván bài lớn nhất, giành được 32 điểm
Một cửa: Một đến K thẻ. Giành được 30 nước
Mười hai Hoàng gia: Tất cả các thẻ là J, Q, K và A. Thắng 24 nước
Bài ba lần: Cả ba thủ thuật đều là bài xả thẳng. Giành được 20 nước
Ba điểm của thế giới: ba và bốn của cùng một loại thẻ cộng với một thẻ duy nhất. Giành được 20 nước
Tất cả lớn: Tất cả các thẻ từ 8 đến A. Thắng 10 nước
Tất cả nhỏ: Tất cả các thẻ từ 2 đến 8. Thắng 10 nước
Minato Isshiki: Cả hai đều là thẻ đỏ (kim cương / trái tim) hoặc thẻ đen (bích / gậy). Thắng 10 nước
Bốn bộ ba: bốn cộng với một loại thẻ duy nhất. Thắng 6 nước
Five-to-three: năm cặp cộng với thẻ ba chiều. Thắng 5 nước
Sáu rưỡi: Có sáu cặp thẻ mười ba cộng với một loại thẻ duy nhất. Thắng 4 nước
Ba thẳng: Cả ba thủ thuật đều thẳng. Thắng 4 nước
Three of the same suit: Cả ba thủ thuật đều giống nhau. Thắng 4 nước
Mười ba trò chơi trên bàn cờ nước giải quyết-Loại thẻ đặc biệt
Bấm trực tiếp loại bài đặc biệt để trúng số nước tương ứng cho người chơi loại bài thường
Nếu có nhiều người chơi có thẻ đặc biệt, hãy so sánh những người chơi có thẻ đặc biệt và người lớn thắng
Người thắng cũng giành được lượng nước tương ứng của người chơi thua theo loại bài đặc biệt
Các thẻ đặc biệt không tham gia vào việc lấy và chạy về nhà

Quyết toán
Khi người chơi giải quyết, nó được tính theo tổng số nước thua và thắng, không theo từng người chơi riêng biệt
Người chơi thua = tổng số nước x tiền của người chơi này
Khi người chơi thua và thắng là số dương, anh ta cần phải trả mức chênh lệch là 0,05
Mười ba phòng thủ dưới nước do Xiaobo giải thích
Người chơi thua và thắng nhiều hơn những gì họ có
Trong giải quyết vấn đề, nếu người chơi thua nhiều hơn số điểm mang theo, thì thua và thắng sẽ được đổi thành điểm mang
Sau đó tính tổng số thua của những người chơi bị mất điểm và tổng số thua của những người chơi giành được điểm trong vòng này So sánh giá trị tuyệt đối của hai tổng.
Phần thua của người chơi có giá trị tuyệt đối nhỏ (X) sẽ được giải quyết trực tiếp theo điểm đã sửa đổi
Giá trị tuyệt đối lớn (Y) của người chơi thua = người thua đã sửa đổi của người chơi này / Y * X
Ví dụ:
Cùng một bảng ABCD được đưa vào, 1000, 500, 200, 500 và mức lỗ tương ứng là -200, -800, +900, +100;
Vì người chơi B và C thua và thắng nhiều hơn số tiền mang về, nên số tiền thua và thắng trong vòng này được sửa đổi thành -200, -500, +200, +100;
Lúc này, tổng điểm thắng của người chơi C và D = 200 + 100 = 300, tổng điểm thua của người chơi A và B = -200-500 = -700, và giá trị tuyệt đối của -700 lớn hơn 300;
Sau đó C và D thua và thắng trực tiếp theo tỷ số đã sửa đổi, lần lượt là 200 * (1-0,05) và 100 * (1-0,05);
A của win-win = (-200) / 700 * 300, win-win của B = (-500) / 700 * 300;
Bốn điểm giảm cuối cùng là: -85,71, -214,28, 190, 95

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *