Trò chơi bảng nước mười ba

Trò chơi bảng nước mười ba

Trong trò chơi cờ nước mười ba, mỗi người chơi cần chia mười ba quân bài trên tay của mình thành ba bộ, bộ thứ nhất có ba quân, bộ thứ hai và thứ ba mỗi bộ có năm lá và loại bài của bộ bài sau phải lớn hơn hoặc bằng Loại bài của bộ bài trước, ngược lại là đổ nước, ai đổ nước thì phải trả ba người còn lại. 13 luật chơi cờ nướcMỗi trò chơi sử dụng một bộ bài (không bao gồm vua lớn và nhỏ, tổng cộng 52 lá) và mỗi người chơi được giao 13 láSắp xếp 13 lá bài thành ba lớp áo (3 lá cho mẹo đầu, 5 lá cho mẹo giữa và 5 lá cho mẹo đuôi)Trụ đầu phải nhỏ hơn trụ giữa, trụ giữa phải nhỏ hơn trụ đuôi, nếu không thì "nước đổ".Loại thẻ: Bầu thẳng> Cành sắt> Bầu đầy đủ> Đổ ra> Thẳng> Ba loại> Hai cặp>...
Read More